แบบฟอร์มสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่

icon_document แบบคำขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ อย.update-sign

icon_manual คู่มือการสร้างบัญชีผู้ใช้ (Open ID)


icon_document แบบบันทึกคำให้การ  (คลิกดู ตัวอย่าง)

 


แบบตรวจสถานที่ขออนุญาตเปิดร้านขายยา

  • แบบตรวจ PRE-Marketing

แบบตรวจร้านขายยาแผนปัจจุบัน ขย.1 (สำหรับลงคะแนน)
 แบบตรวจร้านขายยาแผนปัจจุบัน ขย.1 (สำหรับเช็คความถูกต้อง)
แบบตรวจร้านขายบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย.3)
แบบตรวจร้านขายยาแผนโบราณ
แบบตรวจสถานที่ผลิตยาโบราณ

  • แบบตรวจ POST-Marketing

แบบตรวจร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1)
แบบตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน GPP
แบบตรวจประเมินวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน GPP บันไดขั้นที่ 1 (รายเก่า)
แบบตรวจร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (ขย.2)
แบบตรวจร้านขายบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ขย.3)
แบบตรวจร้านขายยาแผนโบราณ


 

แบบตรวจสถานที่ขออนุญาตเกี่ยวกับอาหาร

 


แบบตรวจมาตรฐานคลินิก

 


แบบตรวจสถานที่ผลิต/นำเข้า/ขาย เครื่องสำอาง

กฎหมายเครื่องสำอาง

 


คู่มือการตรวจ

โฆษณา