การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Open ID)

บัญชีผู้ใช้งาน (Open ID) คืออะไร

1. Open ID คือ บัญชีผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ในการเข้าถึงข้อมูลและระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานภาครัฐ เช่น การขออนุญาตด้านอาหาร การขออนุญาตเปิดร้านขายยา การขออนุญาตจดแจ้งเครื่องสำอาง เป็นต้น

2. Open ID เปรียบเสมือนเลขบัตรประชาชน ไม่ควรให้บุคคลอื่นทราบ เพราะ รหัส Open ID ใช้สำหรับทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง

3. รหัส Open ID มีเพียงรหัสเดียว และทำได้เพียงครั้งเดียว หากพบปัญหาให้ติดต่อสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ 02-612-6000

4. สมัคร Open ID ได้ที่  www.egov.go.th  แล้วกด “สร้างบัญชีชื่อ”


การสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Open ID) มี 2 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

**ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมข้อมูลก่อนสมัคร ดังนี้
– ชื่อผู้ใช้งาน (Username)  ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (อย่างน้อย 5 ตัวอักษร)
– รหัสผ่าน (Password) ประกอบด้วย ตัวอักษรและตัวเลข (อย่างน้อย 8 ตัวอักษร)
– อีเมลล์ คือ อีเมลล์ที่ใช้อยู่จริง เพราะต้องมีการยืนยันข้อมูลผ่านอีเมลล์

ขั้นตอนที่ 1 : สร้างบัญชีผู้ใช้งาน และยืนยันตัวตนทาง e-mail

  • เลือกประเภท “บุคคลธรรมดา”
  • กำหนด username, password,  e-mail, ชื่อ-สกุล  แล้วกด “สมัครสมาชิก”
  • เปิด e-mail ที่ใช้ในการสมัคร –> กดยืนยันตัวตนการเป็นเจ้าของ e-mail

ขั้นตอนที่ 2 : ยืนยันตัวตนด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

  • เข้าระบบด้วย username, password ที่กำหนด
  • เลือกยืนยันเลข 13 หลัก
  • กรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบทุกช่อง แล้วกด “ยืนยัน”
  • เสร็จสิ้นกระบวนการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Open ID) ผู้สมัครสามารถนำชื่อผู้ใช้ (username) และ รหัสผ่าน (password) ที่ได้ ไปใช้ในการ login เข้าระบบต่อไป

 

หมายเหตุ : หากมอบอำนาจเรียบร้อยแล้วมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ผู้รับมอบอำนาจลาออกหรือย้ายที่ทำงาน ผู้รับอนุญาต/ผู้ดำเนินการจะต้องมาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อขอยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของผู้รับมอบอำนาจท่านนั้นทันที

icon_manual คู่มือการสร้างบัญชีผู้ใช้ (Open ID)


icon_manual คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

 

 

โฆษณา