การเข้าใช้งานระบบ e-submission

 

esubsystem


3 ขั้นตอนหลัก การใช้งานระบบ e-submission

ขั้นตอนที่ 1

“สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Open ID) และ ยื่นหนังสือขอเปิดสิทธิ์เข้าใช้งานระบบ”

(ต้องดำเนินการทั้ง  2 ข้อ โดยสามารถดำเนินการควบคู่กันได้)

icon_openid
1.1 สร้างบัญชีผู้ใช้งาน (Open ID)
writing
1.2 ยื่นหนังสือขอเปิดสิทธิ์
และศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ
อาหาร / เครื่องสำอาง / วัตถุเสพติด / ยา

icon_arrowb_down

ขั้นตอนที่ 2

“ตรวจสอบสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้งโปรแกรม”

(ลงโปรแกรมทั้งหมดนี้ ตามลำดับ)

 

icon_firefox
Mozilla firefox 
icon_adobe
Acrobat Reader DC
icon_font
Font Pack
icon_fontthai

Font Thai
 คู่มือการติดตั้ง
icon_settingคู่มือการติดตั้ง
icon_settingคู่มือการติดตั้ง

icon_arrowb_down

ขั้นตอนที่ 3

Login เข้าใช้งานระบบ e-submission

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โดยใช้ username และ password ที่ได้จากสร้างบัญชีผู้ใช้าน (Open ID)

icon_login

https://privus.fda.moph.go.th

 

โฆษณา