ติดต่อเรา

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

เลขที่ 255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280
โทร  044-465011-4  ต่อ 105, 106   โทร 089-8465266
แฟกซ์ 044-465021, 044-465240
e-mail : fdakorat@hotmail.com
website : fdakorat.wordpress.com


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


 

GPS: 14.927630, 101.994801

โฆษณา