ไฟล์นำเสนอ VDO Conference RDU (ATB in FTW,NL) การพยาบาล (6ธ.ค.60)

ไฟล์ประกอบการประชุม VDO Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดที่นี่
ไฟล์ pdf
ไฟล์ powerpoint

โฆษณา

ไฟล์ประกอบการประชุม VDO Conference Service Plan RDU ปี 2561

การประชุม VDO Conference Service Plan RDU ปี 2561
วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdfดาวน์โหลดที่นี่