บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ (e-Consult : KoratFDA)

Capturegf

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์/ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ

เริ่มต้นใช้งานบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ (คลิกที่นี่) 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ

เอกสารประกอบการประชุมร้านยาประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์ (เครื่องสำอาง)

ประชาสัมพันธ์

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป จะเริ่มใช้ระบบใหม่สำหรับการขออนุมัติสถานที่เครื่องสำอาง (สถานที่ใหม่) ศึกษารายละเอียดเอกสารคลิ๊กที่นี้

unnamed เอกสารอนุมัติสถานที่รายใหม่ source

เรียน สถานพยาบาลทุกแห่ง

เรียน สถานพยาบาลทุกแห่ง
กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด กำลังจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมการจำหน่ายวัตถุเสพติดเป็นระบบใหม่ และพัฒนาเป็นระบบ Online สมบูรณ์แบบ (ส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์) ในเร็วๆนี้ โปรแกรมใหม่มีความจำเป็นต้องลงทะเบียนสถานพยาบาล โดยกรอกตามแบบฟอร์มที่ส่งให้นี้ ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดใน file word หรือ กรอกด้วยลายมือใน file PDF จากนั้นส่ง file (word หรือ PDF) กลับมายังฝ่ายขาย กลุ่มเงินทุนฯ ตาม E-mail นี้

  1. สถานพยาบาลรัฐบาล E-mail : nrf.fdanarcotic@gmail.com
  2. สถานพยาบาลเอกชน E-mail : nrf.fdareport@gmail.com

และส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียน เป็น file pdf. ต่อไปนี้มาทาง mail

  1. แบบลงทะเบียนสถานพยาบาล (fileที่ อย.ส่งให้โดยกรอกข้อมูลครบถ้วน สมบูรณ์แล้วส่งกลับเป็น word หรือ PDF)
  2. ใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือ ใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 หรือ ใบอนุญาตที่ใช้ในการสั่งซื้อวัตถุเสพติด พร้อมรับรองสำเนา
  3. ใบอนุญาตดำเนินกิจการ พร้อมรับรองสำเนา
  4. ใบอนุญาตประกอบกิจการ พร้อมรับรองสำเนา
  5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับอนุญาต พร้อมรับรองสำเนา

ขอความร่วมมือแจ้งชื่อสถานพยาบาลใน Email ดังกล่าว และโปรดรอรับ Email ตอบกลับ (เผื่อมีส่วนที่เราต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม)

** ส่งภายใน 18 พฤศจิกายน 2563 **

ต้องขออภัยหากมิได้ทำหนังสืออย่างเป็นทางการโดยเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งเรากำลังดำเนินการลงข้อมูลรายงานของทุกโรงพยาบาลที่เป็นรายงานเดือน ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติ จำหน่ายยา ในเดือน มกราคม 2564