ประกาศผลสอบผู้ควบคุมการผลิต น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติและน้ำแข็งบริโภค ที่ผ่านกรรมวิธีการกรอง

unnamed (1)ประกาศผลสอบผู้ควบคุมการผลิต

      รอบวันที่ 28 สิงหาคม 2564

 

pdf

 

ประกาศผลสอบผู้ควบคุมการผลิต

      รอบวันที่ 29 สิงหาคม 2564

 

pdf

 

 

สำหรับผู้ที่สอบ “ผ่าน”   สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ” หนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ได้ที่ลิ๊งค์ด้านล่างและส่งหลักฐานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

 

unnamed

ลิ๊งค์ : https://fdakorat.files.wordpress.com

 

 

สำหรับผู้ที่สอบ “ไม่ผ่าน”   สามารถลงสมัครสอบผู้ควบคุมการผลิตอาหารใหม่ได้ที่ลิ๊งค์ด้านล่าง

 

giphy (1)

ลิ๊งค์ : https://phpa-th.com/apply_exam.php

 

สำหรับผู้ที่สนใจลงสมัครสอบ สนามนครราชสีมา ยังสามารถลงสมัครได้วันที่ 6-7 กันยายน 2564

(สำหรับผู้ประกอบการจังหวัดนครราชสีมา เท่านั้น)

unnamed (1)” ร่วมมือกัน  หยุด !  ข่าวปลอมออนไลน์ “

โครงการ คนไทยผลึกกำลัง เฝ้าาระวังข่าวปลอมออนไลน์

 

อบรมช่องทางออนไลน์ ( ZOOM )

ในวันที่  26 – 28 ตุลาคม 2564

พร้อมมอบเงินสนับสนุนผลงาน

รวมมูลค่า 120,000 บาท

 

S__112615430

Arrow-Left-256   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองพัฒนาศักยภาพผู้ปริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

โทรศัพท์ : 0 2590 7110

E-MAIL : powerkidsranger@gmail.com

 

รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์จังหวัด

ยกระดับการท่องเที่ยวที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค (ท่องเที่ยว) 

 

Banner GD catalog ระดับพื้นที่ (สถิติ นม)

แหล่งที่มา :    https://nakhonratchasima.industry.go.th/th/https-nakhonratchasima-industry-go-th

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 โดยบังคับใช้รายใหม่ ตั้งแต่ 11 เมษายน 2564 เป็นต้นไป และรายเก่า ผ่อนผันได้ก่อนวันที่ 7 ตุลาคม 2564

ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษาหาความรู้ก่อนสอบผู้ควบคุมการผลิต

 • ศึกษาจากสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง
  ค่าใช้จ่าย : ฟรี
  แหล่งที่มา : https://qrgo.page.link/4DAgt
  กดดาวน์โหลดที่นี่ : https://qrgo.page.link/yHNce

หรือ

 • เข้าอบรมหลักสูตร : ผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค
  ค่าใช้จ่าย : 3,000 บาท/คน (ข้อมูลเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2564)
  ลงทะเบียนเข้าอบรมได้ที่ : https://fdafoundation.org/water/

ขั้นตอนที่ 2 : ลงสมัครสอบเป็นผู้ควบคุมการผลิต

 • มูลนิธิสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สถานที่สอบ : กรุงเทพมหานคร)
  ค่าใช้จ่าย : 300 บาท/คน
  website : https://fdafoundation.org
  โทร. 095-9749097
  e-mail : thaifdafoundation@gmail.com

หรือ

 • สมาคมเภสัชสาธารณสุขแห่งประเทศไทย (สถานที่สอบ : ต่างจังหวัด)
  ค่าใช้จ่าย : 300 บาท/คน
  website : https://www.phpa-th.com
  โทร. 061-0249812
  e-mail : phpa.thai@gmail.com
  LineID : 0610249812

ขั้นตอนที่ 3 : ส่งหลักฐานการสอบผ่านและหนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร ประจำ ณ สถานที่ผลิตของท่าน ที่ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2564)

โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
1. หนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (จำนวน 1 ฉบับ)
2. สำเนาการสอบผ่านเป็นผู้ควบคุมการผลิตอาหาร (จำนวน 1 ฉบับ)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 1 ฉบับ)

***ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป หากผู้ผลิตใดไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420 พ.ศ. 2563 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6(7) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 มีโทษตามมาตรา 49 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาตจำหน่ายยาเสพติดประเภทที่ 5 (เฉพาะกัญชา ) เพื่อการรักษาผู้ป่วย

ใบอนุญาตจำหน่ายเพื่อการรักษา (สำหรับโรงพยาบาล)  click (2)

 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูล

S__7987668