เรื่อง ติดตามผลการประเมินงานเภสัชปฐมภูมิจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2/2562

 1. หนังสือที่ นม 0032.004/ว2046 วันที่ 27 พ.ย.2563 เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากช่องนานา,  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพิมาย และผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
 2. หนังสือที่ นม 0032.004/12507 วันที่ 27 พ.ย.2563 เรียนสาธารณสุขอำเภอเมืองนครราชสีมา
 3. แบบประเมินคะแนนงานเภสัชปฐมภูมิจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562/2
 4. แบบสรุปคะแนนงานเภสัชปฐมภูมิจังหวัดนครราชสีมา ปี 2562/2

แบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ 2563

แบบรายงานข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์ 2563 ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม.0032.004/ว.1850 วันที่ 28 ตุลาคม 2562

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ

Capturegf

บริการให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์/ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญ

เริ่มต้นใช้งานบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ (คลิกที่นี่) 

รายละเอียดเพิ่มเติม

คู่มือการใช้งานระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ สำหรับผู้ประกอบการ

ไฟล์ประกอบการจัดทำรูปเล่มแผนจัดซื้อยาปี 63

 1. ตัวอย่างรูปเล่มแผนการจัดซื้อยาปี 63
 2. ฟอร์มแผนซื้อปีงบ 2563
 3. รหัสยา Koratcode แก้ไข 30มิย62
 4. รายการยาGPO+นวัตกรรม เพื่อแผนซื้อปีงบ 2563

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ คลิกดูรายชื่อ

การขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา)

หนังสือขอติดตามผลการประเมินงานเภสัชปฐมภูมิ ครั้งที่ 1/2562

 

เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2562 (สำหรับผู้ประกอบการ)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (สำหรับผู้ประกอบการ) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf กฎหมายน่ารู้เกี่ยวกับเครื่องสำอาง

icon_pdf หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ประจำปี 2562

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและระดับจังหวัด วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม ศอน. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

icon_pdf กฎหมายและแนวทางในการกำกับดูแลเครื่องสำอาง

icon_pdf หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ.2561

ฉลากยา

 1. อัลโลพูรินอล
 2. แอมโลดิพีน
 3. อะม๊อกซี่ซิลิน ชนิดน้ำ
 4. อะม๊อกซี่ซิลิน
 5. เซททิริซีน
 6. โคลซิซีน
 7. ดอมเพอริโดน ชนิดน้ำ
 8. ดอมเพอริโดน ชนิดเม็ด
 9. อีนาลาพริล
 10. ไกลเบนคลาไมด์/กลิบพิไซด์
 11. ไอบูโพรเฟน ชนิดน้ำ
 12. ไอบูโพรเฟน ชนิดเม็ด
 13. เมดฟอร์มิน
 14. พาราเซตามอล ชนิดเม็ด
 15. พาราเซตามอล ชนิดน้ำ
 16. พาราเซตามอล+ออเฟนาดรีน
 17. ซิมวาสแตติน/อะทอวาสแตติน