ไฟล์ประกอบการอบรมโครงการสถานพยาบาล

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการอบรมโครงการสถานพยาบาล

icon_folder แนวทางการจัดมาตรฐานเพื่อให้เป็นไปตามกฏกระทรวง

icon_folder พรบ.สถานพยาบาล

Advertisements

ประกาศ!! การขอใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

source.gif ประกาศ!!  “สถานพยาบาลของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน ที่ประสงค์จะมีวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 เพื่อใช้กับผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยที่ตนให้การรักษา สามารถยื่นคำขอรัใบอนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2  (แทนการขอต่ออายุใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ที่มีอยู่เดิม) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษาคู่มือการขออนุญาตเพิ่มเติมได้ที่นี่

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เรื่องแจ้งการขออนุญาตขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2
– สำหรับ สถานพยาบาลของรัฐ
– สำหรับ สถานพยาบาลเอกชน

คู่มือผู้นิเทศงาน คบส. ปี 2561

ดาวน์โหลด คู่มือประกอบการนิเทศงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข ปี 2561

ดาวน์โหลด คู่มือนิเทศงาน RDU ปี 2561
– ตัวชี้วัด RDU ปี 2561
– ตารางกรอกรายชื่อ รพ.สต. เป้าหมาย

ไฟล์นำเสนอ VDO Conference RDU (ATB in FTW,NL) การพยาบาล (6ธ.ค.60)

ไฟล์ประกอบการประชุม VDO Conference เพื่อชี้แจงแนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
วันที่ 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม จปฐ. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ดาวน์โหลดที่นี่
ไฟล์ pdf
ไฟล์ powerpoint

ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบการด้านยา อาหาร และสถานพยาบาล ประจำปี 2561

ขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ ตรวจเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการด้านยา อาหาร และตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัย

icon_folder ดาวน์โหลดเอกสาร

ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560

ประกาศ!! กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดคลิกที่นี่